Obecné informace a popis projektu SAKO

sako logo

FÁZE PROJEKTU:

Přípravná fáze

Během přípravné fáze se pracovní tým (ve složení: Jana Koláříková, Linda Kašpárková, Tomáš Eichler) zaměří na přípravu struktury kurzu, kvalitních podkladových materiálů pro účastníky kurzu, připraví časovou osu projektu a dokumentaci k projektu potřebnou.

 • příprava prostředí v moodle.pirati.cz
 • volba vhodných témat
 • zajištění kvalitních lektorů
 • příprava diagnostických metod pro účastníky
 • kompletní struktura kurzu
 • oslovení místních sdružení, zjištění zájmu a potřeb účastníků
 • přihlášky do kurzu
Implementace

Vlastní projekt odstartuje v březnu 2021.

 1. Úvodní setkání účastníků kurzu

Setkání by mělo proběhnout fyzicky (popř. lze i online). Bude sloužit k vyjasnění očekávání, představení struktury kurzu a časové osy kurzu. Expozice - představení programu, kritéria pro volbu tématu, sebe/diagnostické aktivity, motivace k účasti v politice.

 1. Development centrum

Development centrum (DC) je velmi spolehlivá moderní metoda sloužící ke zmapování kompetencí účastníků kurzu a nastavení plánů jejich dalšího rozvoje. DC bude realizováno jako jednodenní program pro skupinu max. 15ti účastníků, kteří budou procházet individuálními i skupinovými modelovými situacemi, které mají za úkol zjistit míru kompetencí, které jsou potřebné pro výkon funkce zastupitele.

 1. Individuální plán kurzu

Na základě absolvování DC obdrží účastníci doporučený individuální plán kurzu a zpětnou vazbu týkající se kompetencí v různých oblastech.

 1. Workshopy

a) Úvod do projektového řízení - volba tématu, stakeholdeři, stanovení hlavního cíle dílčích cílů a klíčových aktivi

b) Prezentační a komunikační dovednosti

c) Rozpočtování a analýza rizik

 1. E-learning/webináře

a) Zákon o obcích, pravomoce zatupitelů, jednací řád, kompetence orgánů, zastupitelstva a rady + tipy triky, zkušenosti z praxe

b) Obecní rozpočet, zákonná pravidla pro jeho sestavování, principy rozpočtových opatření, základy veřejné ekonomie

c) Kontrola a kontrolní činnost zastupitelstva, zadávání veřejných zakázek, nejčastější chyby samospráv

d) Bloky praktických témat (účastník kurzu si vybere, na jaká témata se chce zaměřit) sociální politika, zdravotnictví,
bezpečnost, komunitní plánování, školství, kultura, sport, cestovní ruch, IT a transparence, participace, doprava, životní
prostředí, územní rozvoj, dotace, kontrola mocných, opoziční práce, veřejné zakázky, chyby samospráv, vedení městských
společností

 1. Práce na vlastním projektu

Na základě výsledků development centra budou účastníci kurzu rozdělení do skupin. V nich pak zpracují projekt na určité téma. Klademe důraz na praktické využití při vlastní práci komunálního zastupitele.

 1. Evaluační setkání

Evaluační setkání bude rozděleno na dvě části. V první části proběhne prezentace projektů a oponentura k vypracovaným projektům (na základě které mají ještě účastníci možnost projekt finalizovat). Ve druhé části pak proběhne zhodnocení celého kurzu.

Zakončení projektu:

Projekty budou sesbírány a publikovány ve Sbírce “Obec inspirativní”. Účastníci kurzu mají tedy jedinečnou možnost podílet se na směřování komunální politiky v budoucích letech.

Proběhne neformální setkání účastníků kurzu, na němž obdrží potvrzení o absolvování zastupitelského inkubátoru a výtisk sbírky “Obec inspirativní”.